Εκπαιδευτικοί 2015-2016

Σχολικό έτος 2015-2016 Ανδρέας Μιτσικουρίδης,  Μαθηματικός, Διεθυντής Κωνσταντίνος Μπουζιάνος, Φιλόλογος Ασημίνα Παπανδρέου, Φυσικός Κωνσταντίνος Ζιάκος, Ηλεκτρολόγος Κωνσταντίνος Πολυδωράτος, Ηλεκτρολόγος Αντώνιος Μακράκης, Ηλεκτρολόγος Ευστράτιος Καγιογλίδης, Μηχανολόγος Παναγιώτης Γεραλής, Μηχανολόγος Αγγελική Παπασταθοπούλου, Αγγλικής Φιλολογίας Αργύρης Γκούμας, Θεολόγος Αναστασία Σκένδου, Οικονομολόγος Αναστασία Λαγού, Λογιστικής Κωνσταντίνος Παπαστάμκος, Πληροφορικής Ειρήνη Στεργίδου, Πληροφορικής

Περισσότερα