ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων & Δικτύων

Περίγραμμα Ειδικότητας:
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων μπορεί να εργαστεί ως:
  • Ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό του πελατολόγιο
  • Ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών
  • Ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών ή ιδιοκτήτης καταστήματος
  • Δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμούς (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά κέντρα)
  • Ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. τεχνίτης ηλεκτρολόγος συντήρησης εργοστασίων, ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων, κ.λπ.)
  • Ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών

Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ

Α\Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
 1 Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος) 2Θ+2Ε
 2 Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 2Θ+3Ε
 3 Σχέδιο Ηλεκτρολογικό-Ηλεκτρονικό & με Η/Υ 2Σ/Ε
 4 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών
 5 Αυτοματισμοί, Αισθητήρες και Βασικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά  1Θ+3Ε
 6 Βασικά Ηλεκτρονικά  1Θ+3Ε
 7 Αγγλικά Τομέα
 ΣΥΝΟΛΟ  23 ΩΡΕΣ

Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
 1 Ηλεκτροτεχνία 2
 2 Ηλεκτρικές Μηχανές
 3 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2 3Θ+4Ε
 4 Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας – Ηλεκτρικών Μηχανών
 5 Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής 2Θ+4Ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ