Το 1ο ΕΠΑΛ ΣΙΦΝΟΥ βρίσκεται στην Απολλωνία στην περιοχή της Καταβατής και χωρίζεται από ένα στενό δρομάκι από το Γυμνάσιο με Λ.Τ. του νησιού.

Τη σχολική χρονιά 2015-2016 φοιτούν 31 μαθητές σε διάφορες ειδικότητες.

Στο σχολείο μας λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες:

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Υπάλληλος  Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ,  Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών