Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Α’ τάξης και Β’ τάξης είναι τα ακόλουθα:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Α’ Τάξη
Β’ Τάξη
Γ’ Τάξη
 1. Νέα Ελληνικά (4Ω)
 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 3Ω & Γεωμετρία 1Ω)
 3. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική 2Ω, Χημεία 1Ω, Βιολογία 1Ω)
 4. Πολιτική Παιδεία (2Ω)
 5. Ιστορία (1Ω)
 6. Θρησκευτικά (1Ω)
 7. Ξένη Γλώσσα (2Ω)
 8. Φυσική Αγωγή (2Ω)
 9. Πληροφορική (2Ω)
 10. Μαθήματα Προσανατολισμού:
  1. Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (2Ω)
  2. Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (3Ω)
  3. ΣΕΠ/Ασφάλεια & Υγεία στο Χώρο Εργασίας (2Ω)
 11. Μαθήματα Επιλογής: (Ο μαθητής επιλέγει 3 από τα 8)
  1. Αρχές Μηχανολογίας (2Ω)
  2. Αρχές Γραμμικού & Αρχιτεκτονικού Σχεδίου (2Ω)
  3. Αρχές Ηλεκτρολογίας & Αρχιτεκτονικής (2Ω)
  4. Βασικές Αρχές Σύνθεσης (2Ω)
  5. Αγωγή Υγείας (2Ω)
 1. Νέα Ελληνικά (3Ω)
 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2Ω & Γεωμετρία 1Ω)
 3. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική 1Ω, Χημεία 1Ω)
 4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1Ω)
 5. Θρησκευτικά (1Ω)
 6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1Ω)
 7. Φυσική Αγωγή (1Ω)
 1. Νέα Ελληνικά (3Ω)
 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2Ω & Γεωμετρία 1Ω)
 3. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική 2Ω, Χημεία 1Ω)
 4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1Ω)
 5. Ξένη Γλώσσα, Αγγλικά (1Ω)
 6. Φυσική Αγωγή (1Ω)