Η προθεσμία υποβολής της αίτησης- δήλωσης είναι από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023. Μέσα σε αυτήν την προθεσμία, οι αιτήσεις υποβάλλονται και καταχωρίζονται οριστικά στο Πληροφοριακό Σύστημα  myschool.

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ (9Ξ1Η46ΝΚΠΔ-0Λ5)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Α-Δ ΗΜΕΡ ΕΠΑΛ Π.ΕΠΑΛ 2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 Ημερ ΕΠΑΛ Π.ΕΠΑΛ 2024

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Α-Δ ΕΣΠ ΕΠΑΛ 2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 Εσπερ ΕΠΑΛ 2024

Α-YΔ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΠΑΛ 2024

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2024