ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Περίγραμμα Ειδικότητας:
Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθούν επαγγελματικά σε μια μεγάλη ποικιλία θέσεων εργασίας, με καθήκοντα και αρμοδιότητες όπως:
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων Α΄ και Β΄ κατηγορίας
 • Συμμετοχή στη λειτουργία λογιστηρίου, με τη συγκέντρωση και τον έλεγχο όλων των στοιχείων που αφορούν στην οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων, παροχή πληροφοριών από το τηλέφωνο και εξυπηρέτηση πελατών
 • Παρακολούθηση της κίνησης λογαριασμών των πελατών
 • Προετοιμασία και αποστολή επιστολών, δακτυλογράφηση και αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Φροντίδα για την είσπραξη λογαριασμών και την εξόφληση οφειλών
 • Διεκπεραίωση τραπεζικών εργασιών καθώς και εργασιών σχετικών με τα ασφαλιστικά ταμεία
 • Οργάνωση και διεκπεραίωση συσκέψεων, ταξιδιών, συναντήσεων και συνεντεύξεων ανωτέρων στελεχών
 • Χειρισμό όλων των σύγχρονων μηχανών γραφείου οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των προαναφερθέντων καθηκόντων

Β) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υπάλληλος  Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθούν επαγγελματικά σε ένα πλήθος θέσεων εργασίας που προσφέρονται από ποικίλες επιχειρήσεις του ευρύτερου τουριστικού τομέα, με καθήκοντα και αρμοδιότητες όπως:

 • Διοίκηση και διεύθυνση τουριστικών επιχειρήσεων
 • Υποδοχή πελατών
 • Ενημέρωση σχετικά με τις προσφερόμενες από την επιχείρηση υπηρεσίες και εξυπηρέτηση των αναγκών τους
 • Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
 • Έκδοση εισιτηρίων και κρατήσεις για διαμονή σε ξενοδοχεία
 • Δημιουργία τουριστικών πακέτων και προώθησή τους στους πελάτες
 • Ενοικίαση μεταφορικών μέσων
 • Προμήθειες και ποιοτικό έλεγχο των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών
 • Δημόσιες σχέσεις και εξασφάλιση απρόσκοπτης επικοινωνίας με τους πελάτες αλλά και με το υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης
 • Παροχή πληροφοριών σχετικών με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής που εργάζονται

Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1  Αρχές Λογιστικής 3Θ+3Ε
2 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
3 Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές
4 Εισαγωγή στην Εφοδιαστική
5 Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές-Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)
6 Στοιχεία Δικαίου (Αστικό-Εμπορικό-Εργατικό-Τουριστικό)
7 Οικονομικά Μαθήματα & Στατιστική
8 Αγγλικά Τομεά
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3 Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου 2Θ+2Ε
4 Φορολογική Πρακτική 2Θ+4Ε
5 Λογιστικές Εφαρμογές
6 Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ