Ενεργοποίηση 7μελών επιτροπών για την έκδοση Πιστοποιητικού Διαπίστωσης Πάθησης για Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, χωρίς εξετάσεις

Ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών σε Επταμελή Επιτροπή είναι από Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 έως και Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 . Η διαδικασία υποβολής Αίτησης – Μηχανογραφικού Δελτίου θα διεξαχθεί κατά το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου του 2024.   Δείτε την εγκύκλιο εδώ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΤΑΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2024_2025(Ψ4Φ246ΝΚΠΔ-ΞΚΥ)

Περισσότερα

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2024

Οδηγίες προς υποψηφίους Πανελλαδικών εξετάσεων 2024, για ένταξη στην κατηγορία υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ή μαθησιακές ανάγκες.   ρότυπος-πίνακας-Φ.Α.-ΓΕΛ-και-επιλογή-περιοχής-εξέτασης_2024 Πρότυπος πίνακας Φ.Α. ΕΠΑΛ_2024_ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ : ΕΞΕ – 136784 – 2023 – Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία

Περισσότερα

Αίτηση – δήλωση Πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2024

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης- δήλωσης είναι από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023. Μέσα σε αυτήν την προθεσμία, οι αιτήσεις υποβάλλονται και καταχωρίζονται οριστικά στο Πληροφοριακό Σύστημα  myschool.   ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ (9Ξ1Η46ΝΚΠΔ-0Λ5) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Α-Δ ΗΜΕΡ ΕΠΑΛ Π.ΕΠΑΛ 2024 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 Ημερ ΕΠΑΛ Π.ΕΠΑΛ 2024 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Α-Δ ΕΣΠ ΕΠΑΛ 2024 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ…

Περισσότερα

Ορισμός εξεταστικών κέντρων για τα ειδικά μαθήματα Πανελλαδικών 2023

Για τα Αγγλικά 2023_06_14_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ  για την εξέταση του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός των μαθημάτων για τα 3 μουσικά τμήματα ΕΞΕ – 45484 – 2023 – Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2023 2023_05_17_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΕΚ_ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΕ – 55224 – 2023 – Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων…

Περισσότερα

Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-24

Σας παραθέτουμε το με αριθμό πρωτ. 51019/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-24». ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ 20230426 ΥΔ_e-εγγραφές_Α 20230426 ΥΔ_e-εγγραφές_Β

Περισσότερα

Ορισμός εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2023

Δείτε την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ εδώ: ΕΞΕ – 50277 – 2023 – Ορισμός εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ

Περισσότερα

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ το ΕΤΟΣ 2005 (καταληκτική ημερομηνία: 31 Μαρτίου 2023) ΟΔΗΓΙΕΣ

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ το ΕΤΟΣ 2005 (καταληκτική ημερομηνία: 31 Μαρτίου 2023) ΟΔΗΓΙΕΣ

Περισσότερα

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24

Δείτε τη ενημερωτική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και την προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την Α.Ε.Ν. εδώ: Προθεσμία κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του Υ.ΝΑ.Ν.Π.: https://regusr.hcg.gr είναι η 27η Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη.

Περισσότερα

Υπενθύμιση της προθεσμίας για την προκήρυξη των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας έτους 2023

Σας παραθέτουμε το Δελτίο Τύπου υπενθύμισης της προθεσμίας για την προκήρυξη των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας έτους 2023. Για το  Δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ.  

Περισσότερα