Τη σχολική χρονιά 2021-2022 φοιτούν 54 μαθητές στις εξής ειδικότητες:

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ,  Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής


Τη σχολική χρονιά 2020-2021 φοιτούν 44 μαθητές στις εξής ειδικότητες:

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ,  Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής


Τη σχολική χρονιά 2019-2020 φοίτησαν 36 μαθητές στις εξής ειδικότητες:

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ,  Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής