Τη σχολική χρονιά 2023-2024 φοιτούν 40 μαθητές στις εξής ειδικότητες:

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ,  Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής


Τη σχολική χρονιά 2021-2022 φοίτησαν 54 μαθητές στις εξής ειδικότητες:

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ,  Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής


Τη σχολική χρονιά 2020-2021 φοίτησαν 44 μαθητές στις εξής ειδικότητες:

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ,  Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής


Τη σχολική χρονιά 2019-2020 φοίτησαν 36 μαθητές στις εξής ειδικότητες:

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ,  Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής