ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 190/2021 απόφασης του ΔΣ, σχετικά με την ομαδική ασφάλιση μαθητών και εκπαιδευτικών από το Δήμο Σίφνου, σας προωθούμε το έντυπο της ασφαλιστικής εταιρείας και παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να το συμπληρώσουν. Τα συμπληρωμένα έντυπα να συγκεντρωθούν και έως την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου να παραδοθούν στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο του…

Περισσότερα