Ενεργοποίηση 7μελών επιτροπών για την έκδοση Πιστοποιητικού Διαπίστωσης Πάθησης για Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, χωρίς εξετάσεις

Ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών σε Επταμελή Επιτροπή είναι από Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 έως και Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 . Η διαδικασία υποβολής Αίτησης – Μηχανογραφικού Δελτίου θα διεξαχθεί κατά το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου του 2024.   Δείτε την εγκύκλιο εδώ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΤΑΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2024_2025(Ψ4Φ246ΝΚΠΔ-ΞΚΥ)

Περισσότερα

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2024

Οδηγίες προς υποψηφίους Πανελλαδικών εξετάσεων 2024, για ένταξη στην κατηγορία υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ή μαθησιακές ανάγκες.   ρότυπος-πίνακας-Φ.Α.-ΓΕΛ-και-επιλογή-περιοχής-εξέτασης_2024 Πρότυπος πίνακας Φ.Α. ΕΠΑΛ_2024_ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ : ΕΞΕ – 136784 – 2023 – Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία

Περισσότερα

Αίτηση – δήλωση Πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2024

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης- δήλωσης είναι από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023. Μέσα σε αυτήν την προθεσμία, οι αιτήσεις υποβάλλονται και καταχωρίζονται οριστικά στο Πληροφοριακό Σύστημα  myschool.   ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ (9Ξ1Η46ΝΚΠΔ-0Λ5) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Α-Δ ΗΜΕΡ ΕΠΑΛ Π.ΕΠΑΛ 2024 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 Ημερ ΕΠΑΛ Π.ΕΠΑΛ 2024 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Α-Δ ΕΣΠ ΕΠΑΛ 2024 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ…

Περισσότερα