Δείτε τη ενημερωτική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και την προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την Α.Ε.Ν. εδώ:

Προθεσμία κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του Υ.ΝΑ.Ν.Π.: https://regusr.hcg.gr είναι η 27η Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη.