Στα πλαίσια του μαθήματος Στοιχεία Κεντρικών Θερμάνσεων κατασκευάστηκε ένας Πίνακας Αυτονομίας Κεντρικής θέρμανσης 2 Διαμερισμάτων.

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν:

 • Πίνακας αυτονομίας 2 διαμερισμάτων με ωρομετρητές
 • 1 x Θερμοστάτης χώρου απλός
 • 1 x Θερμοστάτης χώρου διπλός
 • 1 x Ηλεκτροβάννα
 • 1 x Υδροστάτης κυκλοφορητή
 •  2 x Λαμπτήρες
 •  Σωλήνα και βάνα 1′
 • Καλώδια ρεύματος
 • Εξωτερικό κουτί καλωδίων
 • Σπιράλ καλωδίων
 • Στηρίγματα σωλήνων 1′

Λειτουργία:

Πρόκειται για μια λειτουργική μικρογραφία, μιας πραγματικής συνδεσμολογίας αυτονομίας σε μια κεντρική θέρμανση.

Το κάθε διαμέρισμα έχει τον δικό του θερμοστάτη, που σε κάθε άνοιγμα του δίνει εντολή στην αντίστοιχη ηλεκτροβάνα.

Μόλις η ηλεκτροβάνα ανοίξει, ταυτόχρονα δίνεται εντολή να ανοίξουν ο καυστήρας και ο κυκλοφορητής. Επειδή, δεν γινόταν να χωρέσει στον πίνακα ένας καυστήρας και ένας κυκλοφορητής αντικαταστήθηκαν από λαμπτήρες, οι οποίοι ανοίγουν όταν μπαίνει σε λειτουργία το κάθε ένα από τα εξαρτήματα.

Ένα ακόμα βασικό εξάρτημα είναι και ο υδροστάτης του κυκλοφορητή, ο οποίος ελέγχει την θερμοκρασία του νερού του κυκλοφορητή και ορίζει σε πια θερμοκρασία θα ανοίξει.