Προθεσμία για τις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών

H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr. Η υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών θα γίνεται από την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00. Δείτε την ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας: ΕΞΕ – 7950-Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών…

Περισσότερα